Baby Care Game - Trò chơi tập chăm sóc em bé1. Hãy chờ cho game downloading đầy đủ rồi hãy chơi
2. Bấm vào Play để bắt đầu chơi game chăm sóc em bé
3. Please waiting for game to download full and then click to Play

Hãy chăm sóc em bé khi em bé thức dậy. Tìm đúng những đồ vật mà em bé đang cần. Hãy quan sát kỹ và nhanh mắt hơn một chút.