Game Hairdresser's - cô thợ làm tóc tuyệt giỏi và khéo


1. Game Hairdresser's - cô thợ làm tóc tuyệt giỏi và khéo. Đây là một game có đồ họa đẹp dạng Flash Game.

2. Hãy làm theo các hướng dẫn trong game. Mọi thao tác đều dễ chơi.