Game Funny wedding - trò chơi đám cướiWedding Games - trò chơi đám cưới

Hướng dẫn: 

1. Đợi cho tới khi game download xong hãy chơi nhé - chỉ trong giây lát.
2. Bạn thích kiểu trang phục nào, hãy chọn
3. Start = click on Play botton