Spyder Man Game: người nhện


Hướng dẫn

1. Hãy chờ game downloading xong hãy chơi
2. Bấm chuột vào các hình lục lăng màu trắng để quăng dây cho người nhện