Fashion games for girls - Game thời trang dành cho bạn gái
Guide: 

1. Wait for a moment
2. Click "Bắt đầu" = Start to Play this game