Game shooting the birds: Chơi trò bắn chimPlay Flash Games

Game Hunting Angry Birds - Chơi trò bắn chim

1. Hãy đợi 1 chút cho game download
2. Hãy nhanh tay bắn những chú chim đang bay lượn sao cho chính xác và nhanh nhất có thể.